OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne SKS Wigry
5 stycznia 2018, 13:54

Uchwałą 1/12/2017 z dnia z dnia 21.12.2017 r. Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Klubu SKS „Wigry” na dzień 22 stycznia 2018 godz. 17:00 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26 z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:
  1. mandatowej
  2. uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała w sprawie przejęcia ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych Stowarzyszenia SKS Wigry Suwałki na rzecz spółki Wigry Suwałki Spółka Akcyjna.
 8. Wolne wnioski
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zamknięcie obrad.

      W przypadku, jeśli Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 22 stycznia 2018 godz. 17:15 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media