OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER

Wigry Suwałki Spółka Akcyjna

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – data wpisu 21.02.2018 r.

KRS: 0000720064,       NIP: 8442361816,        REGON: 369547422

Siedziba spółki i dane teleadresowe:

Zarzecze 26, 16-400 Suwałki

tel. 87 566 57 08

fax: 87 566 57 08

email: sekretariat@wigrysuwalki.eu

strona www: www.wigrysuwalki.eu

WŁADZE SPÓŁKI:

Zarząd:

Kamil Makarewicz – Wiceprezes Zarządu

Marek Wołągiewicz – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Paweł Przełomski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Sztukowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Sadowski – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Szymańczyk – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Walendzewicz – Członek Rady Nadzorczej

INFORMACJA O STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.080.000,00 zł i podzielony jest na 1080 akcji w cenie nominalnej 1.000,00 zł za jedną akcję.

Nazwa serii akcji – A

Liczba akcji w danej serii – 100

Akcje nie są uprzywilejowane

Nazwa serii akcji  – AKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII „B”

Liczba akcji w danej serii  – 980

Akcje nie są uprzywilejowane

 

Struktura własności:

Lp. Forma prawna Ilość podmiotów Ilość posiadanych akcji Wartość akcji (PLN) % udział
1. Fundacja 1 100 100 000,00 9,3
2. Jednostka samorządu terytorialnego

(Miasto Suwałki)

1 200 200 000,00 18,5
3. Spółki kapitałowe

(Sp. z o.o., Sp. z o.o. Sp. k.)

3 200 200 000,00 18,5
4. Spółki osobowe

(Spółka jawna)

4 39 39 000,00 3,6
5. osoby prywatne 62 541 541 000,00 50,1
71 1080 1 080 000,00 100
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR TECHNICZNY
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media