OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne SKS Wigry
13 lutego 2017, 22:14

Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu na dzień 02 marca 2017 godz. 17:00.

Walne odbędzie się w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 2 z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:
  1. mandatowej
  2. uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za 2016
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016
  3. Pokrycie straty/ zysku za 2016
  4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej WIGRY SUWAŁKI S.A.
 13. Wolne wnioski
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.

  W przypadku, jeśli Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Walne Sprawozdawcze  Zebranie Członków SKS „Wigry”  w drugim terminie  w dniu 02 marca 2017 o godz. 17:15 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media