OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Piłkarze Wigier w kampanii „Białej Wstążki”
27 listopada 2014, 20:43

W 2010 roku w Suwałkach zainicjowano Kampanię BIAŁEJ WSTĄZKI, która jest męskim sprzeciwem wobec przemocy wobec kobiet. Akcje wspierają również Wigry.

Od 25 listopada do 10 grudnia realizowana jest kampania Białej Wstążki pod szyldem „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”. Kampania wpisuje się w międzynarodową inicjatywę „16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Również w Polsce podejmowane są różne inicjatywy upamiętniające kobiety-ofiary przemocy. 

Głównym celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwom z różnych krajów jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Akcja ma także budować społeczną świadomość, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. 

Kampania skupia się na symbolice „Białej Wstążki”, która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem. Dniem kulminacyjnym całej kampanii jest 6 grudnia, który upamiętnia dramatyczne wydarzenia masakry w 1989 roku w Kanadzie, kiedy to młody mężczyzna zastrzelił 14 studentek Politechniki, gdyż uważał, że kobiety nie są godne uczęszczania na uczelnie techniczne.

W różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że do aktywnego przeciwdziałania przemocy należy zaangażować mężczyzn. Żeby stało się to możliwe, trzeba mieć świadomość, że:
1) większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,
2) nie jest prawda, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,
3) przemoc mężczyzn jest spowodowana czynnikami indywidualnymi i społecznymi,
4) mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,
5) dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy, jest ona źródłem poważnej traumy, podobnie jak w przypadku kobiet.

 W dotychczasowych działaniach w Suwałkach skupialiśmy się na działaniach edukacyjnych i promocyjnych, wyrażaniu osobistych sprzeciwów i budowaniu koalicji ludzi i instytucj9i występujących przeciwko przemocy w ogóle w tym szczególnie przeciwko [przemocy wobec kobiet. Inicjatywę poparli włodarze i dysydenci naszego miasta. Od początku jest ona objęta nie tylko patronatem, ale i osobistym udziałem przez Prezydenta Suwałk, Starostę powiatu suwalskiego i Komendanta Miejskiego Policji. Uczestniczy w niej wiele instytucji i osób. Co roku do wspólnego garnuszka wkładamy wiele lokalnych i bardzo pomocnych inicjatyw, które początkują długofalowe i potrzebne działania wobec przemocy. 

 

Hasłem tegorocznej edycji jest: ”Tato, synu…Porozmawiajmy o mocy bez przemocy.” 

Przypominamy, że V suwalska kampania Białej Wstążki odbędzie się w dniach 25.11.2014r.-10.12.2014r.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media