OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne w Stowarzyszeniu SKS Wigry
12 czerwca 2019, 15:29

26 czerwca o godzinie 17:30 odbędzie się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu.

Ogłoszenie w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Członków Klubu SKS „Wigry”

I. Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu na dzień 26.06.2019r. godz. 17:30 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji:
a) mandatowej
b) uchwał i wniosków
c) skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za 2018 rok.
6. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
b) Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
c) rozliczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
d) Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
f) rozwiązania Stowarzyszenia SKS „Wigry”
11. Wybory (o ile uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia SKS Wigry nie zostanie podjęta):
a) Zarządu Klubu
b) Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
13. Wolne wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zamknięcie obrad.

II. W przypadku, jeśli Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 26.06.2019 o godz. 17.45 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media