OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne zebranie członków Klubu SKS „Wigry”
8 czerwca 2018, 11:28

Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu na dzień 27.06.2018r. godz. 17:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26 z porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Komisji:
mandatowej
uchwał i wniosków
skrutacyjnej
Sprawozdanie Zarządu Klubu za 2017 rok.
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Podziału zysku/ straty za 2017 rok.
Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Zmiany w statucie – dostosowanie statutu do treści obowiązujących przepisów
Wolne wnioski i dyskusja.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Zamknięcie obrad.
W przypadku, jeśli Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 27.06.2018 o godz. 17.15 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media