OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne zebranie w SKS Wigry Suwałki
17 września 2018, 15:39

Zgodnie z Uchwałą NR 2/08/2018 z dnia 30.08.2018 Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 02.10.2018r. godz. 16:00 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26 z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji:
 1. mandatowej
 2. uchwał i wniosków
 3. skrutacyjnej
 1. Wolne wnioski i dyskusja.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. Zatwierdzenia działań Zarządu SKS „Wigry” dotyczących wykonywania praw z akcji Wigry Suwałki S.A. z siedzibą w Suwałkach przysługujących SKS Wigry.
 1. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Zamknięcie obrad.

     W przypadku, jeśli Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 02.10.2018 o godz. 16.15 w Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym, ul. Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media