OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Walne zgromadzenie SKS Wigry
7 marca 2017, 00:27

Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 03 kwietnia 2017 godz. 17:00 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad.

Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Komisji:mandatowej
skrutacyjna
Dyskusja
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej WIGRY SUWAŁKI S.A.
Wolne wnioski
Zamknięcie obrad.

W przypadku, jeśli Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Nadzwyczajne Walne  Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 03 kwietnia 2017 o godz. 17:15 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media