OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Wymogi sanitarno – epidemiologiczne w sezonie 2020/2021
28 sierpnia 2020, 10:53

Regulamin sanitarno – epidemiologiczny imprez masowych tj. meczów II Ligi Piłki Nożnej runda jesienna sezonu 2020/2021.

W związku z organizacją cyklicznych imprez masowych tj.  mecze II ligi  piłki nożnej  runda  jesienna  sezonu  2020/2021  na  Stadionie  Miejskim  w  Suwałkach,  ul.  Zarzecze  26, informujemy,  iż  organizatorzy  zachowają  szczególne  środki  ostrożności  sanitarnej  wyznaczone i nałożone ustawowo na obiekty i organizatorów podczas imprez masowych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV  

Klub zastosuje poniższe działania:

 1. Oddeleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie  wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej  powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
 2. Zbierze dane kontaktowe osób do obsługi wydarzenia.
 3. Zastosuje dezynfekcję dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu.
 4. W szatniach i na korytarzach zapewni dostępne środki do dezynfekcji.
 5. Przeszkoli pracowników  w  zakresie  bezkontaktowej  obsługi  publiczności  oraz procedur stosowanych na imprezie.
 6. Poinformuje o  obowiązku  samodzielnego  wyposażenia  się  uczestnika  imprezy  w materiały ochrony osobistej.
 7. Uczestnicy zostaną  poinformowani  z  wyprzedzeniem  na  stronie  internetowej  organizatora oraz  w  mediach  społecznościowych  o  tym,  że  uczestnictwo  w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 8. Udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc, rz ędy będą zajmowane z zachowaniem  jednego  wolnego  miejsca  między    Obowiązek  zachowania  jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który uczestniczy  w pokazie   z   dzieckiem   do   ukończenia   13.   roku   życia,   jest   osobą z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem  o  stopniu niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 9. Na terenie  wydarzenia  rozmieści  środki  do  dezynfekcji  oraz  tablice  informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.  Zostaną naklejone specjalne linie w celu zachowania odpowiedniej odległości.
 10. Obowiązek noszenia  maseczek  jest  wymagany  jedynie przy  wejściu  na  stadion  i wyjściu  ze    Po  zajęciu  miejsca  siedzącego  z  zachowaniem  odpowiedniej  odległości, nie ma konieczności noszenia maseczki podczas wydarzenia. Maseczka  obowiązuje podczas przemieszczania się, np. do toalety, szatni.
 11. Zastosuje procedurę  wejścia  i  wyjścia  publiczności  zgodnie  z  wytycznymi,    wyposaży  pracowników  ochrony  oraz  bileterów  w  odpowiednie  środki  ochrony osobistej  (maseczki,  przyłbice,  środki  do  dezynfekcji  rąk),  ustawi  kolejki  z zachowaniem dystansu 2 metrów, obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy  wejściu  do    obiektu    lub    na    teren    imprezy,  sprawne    wypuszczanie grupami/sekcjami, udostępnienie największej możliwej liczby wyjść,  kontrolowanie przepływu  publiczności  przez  obsługę  imprezy,  miejsca  siedzące  zajmowane  co drugie siedzenie.
 12. Umieści w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS.
 13. Klub zapewni czyszczenie szatni, węzłów sanitarnych, sprzętu sportowego i części wspólnych przed i po imprezie, jak również na bieżąco podczas trwania imprezy.
 14. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekowania lad i czytników płatniczych.
 15. Umożliwi zakup maseczek ochronnych.

Z załączeniu stosowne dokumenty:

Regulamin

Oświadczenie uczestnika imprezy

Regulamin Imprezy Masowej

 

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media