OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Wigrach
5 czerwca 2017, 14:08

Zarząd Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry” zwołuje Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu na dzień 19 czerwca 2017 godz. 17:00 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26.

W przypadku, jeśli Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków SKS „Wigry” w pierwszym terminie nie będzie miało wymaganego do ważności obrad quorum, zwołuje się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków SKS „Wigry” z określonym w § 1 porządkiem obrad w drugim terminie, które odbędzie się 19 czerwca 2017 o godz. 17:15 w budynku administracyjnym przy ulicy Zarzecze 26. z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji:

            – mandatowej

            – uchwał i wniosków

            – skrutacyjnej

      5.Sprawozdanie Zarządu Klubu za 2016rok.

      6. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

      7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

      8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

      9. Dyskusja

     10. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016

-Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016

-Pokrycie straty/ zysku za 2016

-Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok

-Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

     11. Wybory:

-Zarządu Klubu

-Komisji Rewizyjnej

      12. Dyskusja

      13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej

      14. Wolne wnioski

      15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

      16. Zamknięcie obrad.

fot.suwalki24

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media