OFICJALNY SERWIS KLUBU
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER
ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
20 maja 2021, 09:34

Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach uprzejmie zaprasza akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Odbędzie się ono w dniu 08 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki.

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
  • przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020,
  • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2020,
  • wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Do pobrania:

– Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

– Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigier Suwałki S. A.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU
SPONSORZY
SPONSORZY GENERALNI
PATRONAT SAMORZĄDOWY
SPONSORZY OFICJALNI
SPONSOR MEDYCZNY

WIGRY SUWAŁKI 1947-2017


RAZEM TWORZYMY LEGENDĘ

WIGRY SUWAŁKI S.A.


WIGRY SUWAŁKI S.A.

Zarzecze 26
16-400 Suwałki
Polska
Telefon: 87 566 57 08

OBSERWUJ NAS


Suwalski Klub Sportowy Wigry. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: R&P New Media